Ansvar och försäkring (v2.1)

  • Skriv ut

 

• MK5100 tar inget ansvar för skador uppkomna under körning på banan. Föraren ansvarar själv för sin körning och för eventuella skador detta kan ge upphov till.
• MK5100 anordnar dessa event med sanktionering från Svenska Bilsportförbundet (SBF) och är genom denna organisation försäkrad med motorsport försäkring för skador mot tredje part. För skador uppkomna på Mantorp park, annan eller egen egendom ansvaras EJ eller försäkras emot.
• Räddningsfordon finns på plats.
• Visa hänsyn/respekt mot andra såväl på som utanför banan. Vi är alla här för att ha roligt.


Licens

• Endast förare med giltig SBF Drifting Licens eller Racinglicens alt. SBF prova på licens har rätt att delta på MK5100s körningar. 

• På konbana gäller också Rallylicens
• Licens från SBF innebär att föraren är försäkrad mot personskador.
• Prova på licens finns att köpa på plats i sekretariatet. 


Personlig utrustning

• Minimikrav är heltäckande bomullsklädsel, handskar och skor med brandtålig sula.
• Hjälm skall vara av bil eller mc typ. Integral eller öppen hjälm är tillåten. Mopedhjälm är EJ tillåten (alltså enklare och billigare mc-hjälmar).
• Medpassageraren skall uppfylla samma krav som föraren. 
• Max en medpassagerare per bil.
• Föraren/passageraren skall kunna uppvisa stämpel/band på arm som visar att man har SBF Licens 
(Finns att köpa i sekretariatet)
• En sista kontroll av den personliga utrustningen sker i pitlane.


Fordon

• Bilen skall vara besiktigad och godkänd enligt MK5100s besiktningskrav och vara försedd med märkning som visar detta innan banan får beträdas (Tillhandahålls av MK5100)
• Bilen ska var ”Hel & Ren”.
• Kupén ska vara tät nedanför rutorna
• Kofångare/spoiler fram och bak ska vara konstruerade på ett sätt som ger bilen ett bra helhetsintryck för ändamålet. Original kofångare är att rekommendera.
• Motorhuv ska vara monterad samt ordentligt fastsatt för att tåla de påfrestningar som uppstår vid körning på banan.
• Om bilen har taklucka får denna vara upptiltad i bakkant under körning.
• Cab ska vara uppfälld om inte bur alt. båge finns samt arm straps, Arm straps ska markeras med framtagen dekal på dörren.
• Sidorutorna fram ska vara helt stängda under körning. Om fönsternät eller arm straps
används får sidorutorna vara helt öppna. Arm straps ska markeras med framtagen dekal på dörren.
• Bakrutorna får vara ca 5cm öppna.
• Dörrsidor invändigt där det sitter någon person ska vara täckta.
• Bilen ska ha vindruta och sikten framåt ska vara god.
• Bilens bränslesystem ska vara avskilt från förarutrymmet på ett sådant sätt att bränsle inte kan ta sig in i kupén. Ledningar genom kupén ska vara ändamålsenliga och skarvfria.
• Bilens kylsystem ska vara avskilt från förarutrymmet på ett sådant sätt att kylvätskan inte kan ta sig in i kupén. Ledningar genom kupén ska vara ändamålsenliga och skarvfria.
• Inga lösa föremål i bilen.
• Allt måste vara ordentligt fastsatt (stolar, bälten, batteri mm).
• Batteriets pluspol ska vara täckt.
• Om batteriet sitter i kupén ska den sitta i en vätsketät låda med avluftning utanför kupén. Regeln är undantagen gel batteri
• Inga läckage olja/vatten, inga undantag!
• Vid start ska ett mönsterdjup på minimum 1,6 mm kunnas uppmätas, se respektive klass för mer info.
• Rekommenderad ljudnivå 95 db
• Bilen skall vara utrustad med en lätt åtkomlig dragögla fram och bak.

Detta är några av punkterna som vi tittar på vid besiktning är


Uppförande

• Obligatorisk närvaro vid förarmöte innan start, detta gäller även medpassagerare!
• Följ alla funktionärers anvisningar!
• Kör inte över din förmåga var rädd om din, dina med deltagare och markägare/ban ägarens egendom!
• Max 20 km/h på tillfart till depå, inga stående burnouts och ingen buskörning till och från banan max 30 km/h på Mantorp parks område. Gäller även publik och funktionärer.
• Funktionärs fordon som bogserar annan bil får köras om under försiktighet på hänvisad sida om det finns utrymme för detta.
• Bestraffningar kan utdelas av arrangör om du inte följer uppsatta regler för körningen och/eller åtlyder funktionärers anvisningar. Bestraffningen kan bestå av uteslutning och/eller böter. 
För exakta bestraffningsregler se bestraffning.
• Under körning så äger endast deltagande fordon och arrangörens officiella fordon, såsom ambulans, bärgare och säkerhetsbilar tillträde under pågående körning.

Bestraffning

• Bestraffning kan ges till förare som inte åtlyder funktionärs anvisning! 
Kör vårdslöst eller som på annat sätt inte uppträder på ett sätt som anstår MK5100
• Publik eller annan besökare kan avvisas från platsen om denna/dessa inte åtlyder funktionärs anvisning eller som inte uppträder på ett sätt som anstår MK5100Miljö

MK5100 jobbar för ett hållbart miljötänkande inom motorsporten. Tänk på att sortera ditt avfall i för detta avsedda kärl. Lämna din olja i olje återvinningen. Om din bil får ett läckage i t.ex. depån kontakta banpersonalen för hjälp med detta. Mer info om avfallshanteringen på Mantorp Park finns i sekretariatet .


 Enskilda klassregler

• Gemensamt för samtliga klasser

Medpassagerare: Medpassagerare är tillåtet i alla klasser.
Åldersgräns: Min ålder för medåkning är 16 år vid målsmans godkännande.
Övrigt: Tänk på att hålla din bil i bra skick. Kolla bromsvätska och bromsar innan du kommer till banan. Se till att dina däck håller mer än ett varv och att kraven på däcken ökar vid t.ex. regn. Kolla så att alla bromsljus och bakljus funkar, halvljuset likaså. Kör inte om du är trött eller sjuk. 
MK5100 har nolltolerans gentemot droger och alkohol.
Formelbilar är ej godkänna.

 • Amatör (Racing)
Förare: B Körkort är krav om du inte har tävlingslicens (min ålder 16 år).

För dig som inte kört på bana förut och/eller känner att du inte har full koll på din bil eller egna kapacitet än. 

Öppen för alla gatbilar. Bilarna måste genomgå MK5100s säkerhetsbesiktning. 
Denna klass skall ses som en inkörs klass, både förar mässigt och fordons mässigt
Drifting är EJ tillåten.

Däck: Endast DOT godkända däck med ett mönsterdjup med minimum 1,6 mm. 
Slicks är EJ tillåtna.


 • Racing
Förare: B Körkort är krav om du inte har tävlingslicens (min ålder 16 år).

För dig som kört på bana förut och som känner din bil och egna kapacitet väl.

Öppen för alla gatbilar. Bilarna måste genomgå MK5100s säkerhetsbesiktning. Denna klass skall ses som en avancerad klass där det ställs högre krav på bilar och förare. 

Däck: DOT godkända däck med ett mönsterdjup med minimum 1,6 mm. 
Slicks är tillåtet.


  • Amatör (Drifting)
Förare: B Körkort är krav om du inte har tävlingslicens (min ålder 16 år).

För dig som är ny inom drifting inte kört på bana förut och/eller känner att du inte har full koll på din bil eller egna kapacitet än
För dig som gillar att köra på sladd

Öppen för alla gatbilar och specialbyggen byggda för drifting. Bilarna måste genomgå MK5100s säkerhetsbesiktning. Denna klass skall ses som en avancerad klass där det ställs högre krav på bilar och förare.

Däck: R-däck och slicks är tillåtna. Drivhjulen skall ha minst 1,6mm mönsterdjup när körningen påbörjas. Dubbdäck är EJ tillåtna. Om däck sprängs under körning så kör sakta in till depån genom rätt infart. Användning av varningsblinkers rekommenderas under denna transport.

 

  • Drifting
Förare: B Körkort är krav om du inte har tävlingslicens (min ålder 16 år).

För dig som är en van driftare som har bra fart & kontroll på ditt fordon.

Öppen för alla gatbilar och specialbyggen byggda för drifting. Bilarna måste genomgå MK5100s säkerhetsbesiktning. Denna klass skall ses som en avancerad klass där det ställs högre krav på bilar och förare.

Däck: R-däck och slicks är tillåtna. Drivhjulen skall ha minst 1,6mm mönsterdjup när körningen påbörjas. Dubbdäck är EJ tillåtna. Om däck sprängs under körning så kör sakta in till depån genom rätt infart. Användning av varningsblinkers rekommenderas under denna transport.

 

  • Konbana\sladdgård
Förare: Från det år man fyller 16 om du inte har tävlingslicens.
För dig som är ny inom drifting inte kört förut och/eller känner att du inte har full koll på din bil eller egna kapacitet än eller bara vill öva.
Öppen för alla gatbilar och specialbyggen byggda för drifting. Bilarna måste genomgå MK5100s säkerhetsbesiktning. 

Däck: R-däck och slicks är tillåtna. Dubbdäck är EJ tillåtna.

Ansvar: MK5100 ansvarar inte för skador uppkomna på markägare/ban ägares egendom. Kör efter din och din bils förmåga. Förare som upplevs som oerfaren kan komma att plockas av banan och flyttas till annan klass.